Srp 25

El Port de Sagunt

do Města

Městečko El Port de Sagunt, zkráceně Sagunt leží 25 kilometrů severně od Valencie. Město čítá kolem 62 000 obyvatel. Mnoho turistů jezdí do Saguntu, aby se pokochalo nádherným pohledem z hradu na místní zelené moře pomerančovníků, kterým se zde náramně daří.

Historie obce

Dějiny města sahají až do třetího století před naším letopočtem, kdy šlo o velmi prosperující iberskou osadu, která čile obchodovala s Řeky a Féničany. Tuhle iberskou osadu dokonce celých osm měsíců v roce 219 před naším letopočtem obléhala Hannibalova vojska. Osada nakonec obléhání nevydržela a padla. Městečko bylo srovnáno se zemí a obyvatelé byli povražděni. Touto krátkou vojenskou epizodou de facto začala druhá puntská válka mezi Kartágem a Římany. Římané v ní nakonec vyhráli a přejmenovali osadu na Saguntum a začali s celkovou rekonstrukcí městečka.

  

Současná podoba

Z místních památek je nejnavštěvovanější římské divadlo, které bylo v poslední době plně zrekonstruováno. Divadlo má skvělou akustiku, takže každým rokem v srpnu je dějištěm třítýdenního kulturního festivalu.

Dalším turistickým lákadlem je místní hradní komplex, který je zpřístupněn široké veřejnosti zdarma. Z hradu však spíše zbyly rozvaliny, které ovšem dobře mapují jednotlivá období v dějinách města.

  

Při návštěvě městského centra určitě nezapomeňte navštívit pozoruhodný kostel s modrou kopulí, který dominuje staré části města. Tento kostel Ermita de la Sang se nachází na velmi poklidném náměstí, které je přístupné z ulice Carner Castell.

Z četných restaurací a taveren je vyhlášena restaurace Casa Felipe, která má především velký výběr salátů.

  

Zajímavosti v okolí

Nejbližší zajímavosti je městečko Segorbe, které leží 33 kilometrů od Sagunty. V Segorbě je zejména nádherná a rozměrná barokní katedrála, kde můžete obdivovat krásy sakrální architektury a sochu Madony s Jezulátkem od slavného renesančního sochaře Donatella. Ze starých dob zde zbyla ještě část středověkého akvaduktu. Tento akvadukt přiváděl vodu z kašny La Esperanza, z níž tryská ochlazující pramen až do dnešních časů. Městečko Segorbe proslulo také obřadem, který se jmenuje Entrada de Toros y Caballos, což v češtině znamená Příchod býků a koní. Tato slavnost se koná v polovině září a trvá celkem sedm dní. Vždy každý den v 14. hodin ženou vycvičení honáci býky po třídě Calle Collón mezi přihlížející diváky.

  

 

1 Odpověď na “El Port de Sagunt”

  1. Napsal